Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน

2020-12-28T11:37:20+00:00

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน2020-12-28T11:37:20+00:00

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test

2020-12-29T21:39:55+00:00

โรคภูมิแพ้ รบกวนคุณภาพชีวิต รู้สาเหตุ รักษาได้ มีสิทธิ์หายขาด ลูกน้อยเป็นหวัดแล้วหายยาก เป็นหวัดลงปอด ลงหลอดลม รับประทานอาหารแล้วมีผื่นคัน ลมพิษ อาเจียน ปวดท้อง คลื่นไส้ หอบเหนื่อย หายใจครืดคราด วิงเวียนศีรษะ เป็นลม คันคอบ่อยๆ นอนไม่ขึ้น ไอเรื้อรัง น้ำมูกเรื้อรัง ระคายคอ สงสัยภาวะแพ้อาหาร ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ เพื่อเข้ารับการทดสอบและป้องกันอย่างตรงจุด ขอแนะนำโปรแกรมเหมาจ่าย "ทดสอบภุมิแพ้ Skin Test" ทดสอบภูมิแพ้อาหาร ทดสอบภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test2020-12-29T21:39:55+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป

2020-12-28T11:39:45+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน - 1ปีขึ้นไป ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป2020-12-28T11:39:45+00:00

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

2021-04-02T09:24:31+00:00

วัคซีนป้องกันโรค งูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์2021-04-02T09:24:31+00:00

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม

2021-03-30T13:33:58+00:00

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม มะเร็งเต้านม ตรวจพบก่อน มีโอกาสรักษาหาย ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***   โรงพยาบาลเจ้าพระยา มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ และ ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา สามารถปรึกษาปัญหาทะเร้งเต้านมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม ติดต่อ 02-8847000 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรม  

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม2021-03-30T13:33:58+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program

2021-04-01T13:22:02+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Standard Check up Program ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีนประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***  

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program2021-04-01T13:22:02+00:00