Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่ายวัคซีนเด็ก อายุ 2เดือน ถึง 1ปี

2022-07-14T09:24:43+00:00

โปรแกรมเหมาจ่ายวัคซีนเด็ก อายุ 2เดือน ถึง 1ปี2022-07-14T09:24:43+00:00

โปรแกรมตรวจหาภาวะเลือดออกและภาวะอักเสบในระบบทางเดินอาหาร

2022-04-01T10:02:59+00:00

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรแกรมตรวจหาภาวะเลือดออกและภาวะอักเสบในระบบทางเดินอาหาร2022-04-01T10:02:59+00:00

โปรยิ้มสดใส ใส่ใจตรวจสุขภาพดวงตา สำหรับเด็ก

2022-03-16T15:26:51+00:00

เด็กในยุคดิจิตอล สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ การมองจอสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเลตเป็นเวลานานๆ หลายชั่วโมงส่งผลให้เด็กเกิดอาการ...ตาล้า...ตาระคายเคือง...ตาเบลอเห็นภาพซ้อน...ปวดหัวหรือเวียนศีรษะ...ปวดคอและไหล่...นี่คืออาการที่ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพดวงตา ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรยิ้มสดใส ใส่ใจตรวจสุขภาพดวงตา สำหรับเด็ก2022-03-16T15:26:51+00:00

โปรแกรมตรวจหาพังผืดและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่องมือพิเศษ

2021-12-22T13:47:25+00:00

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรแกรมตรวจหาพังผืดและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่องมือพิเศษ2021-12-22T13:47:25+00:00

โปรยิ้มสดใส ใส่ใจตรวจสุขภาพดวงตา สำหรับผู้ใหญ่

2021-12-22T13:23:04+00:00

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ หรือ มองจอสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆ หลายชั่วโมง จนส่งผลให้คุณเกิดอาการ ตาล้า ตาระคายเคือง ตาเบลอเห็นภาพซ้อน ปวดหัวหรือเวียนศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่ นี่คืออาการที่คุณควรพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเช็กสุขภาพดวงตา โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแนะนำโปรโมชั่นดีดี ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***  

โปรยิ้มสดใส ใส่ใจตรวจสุขภาพดวงตา สำหรับผู้ใหญ่2021-12-22T13:23:04+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน

2021-12-30T14:12:08+00:00

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน2021-12-30T14:12:08+00:00

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test

2021-12-22T13:18:33+00:00

โรคภูมิแพ้ รบกวนคุณภาพชีวิต รู้สาเหตุ รักษาได้ มีสิทธิ์หายขาด ลูกน้อยเป็นหวัดแล้วหายยาก เป็นหวัดลงปอด ลงหลอดลม รับประทานอาหารแล้วมีผื่นคัน ลมพิษ อาเจียน ปวดท้อง คลื่นไส้ หอบเหนื่อย หายใจครืดคราด วิงเวียนศีรษะ เป็นลม คันคอบ่อยๆ นอนไม่ขึ้น ไอเรื้อรัง น้ำมูกเรื้อรัง ระคายคอ สงสัยภาวะแพ้อาหาร ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ เพื่อเข้ารับการทดสอบและป้องกันอย่างตรงจุด ขอแนะนำโปรแกรมเหมาจ่าย "ทดสอบภุมิแพ้ Skin Test" ทดสอบภูมิแพ้อาหาร ทดสอบภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test2021-12-22T13:18:33+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป

2021-12-30T14:21:22+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน - 1ปีขึ้นไป ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป2021-12-30T14:21:22+00:00