Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โรงพยาบาลเจ้าพระยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2024-04-02T13:44:05+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2024-04-02T13:44:05+00:00

รับชมย้อนหลัง Live FaceBook หัวข้อ “สารพันปัญหาคาใจการตั้งครรภ์”

2024-04-02T13:10:39+00:00

รับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในหัวข้อ "สารพันปัญหาคาใจการตั้งครรภ์" โดย พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

รับชมย้อนหลัง Live FaceBook หัวข้อ “สารพันปัญหาคาใจการตั้งครรภ์”2024-04-02T13:10:39+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับบริจาคเลือด

2024-03-15T16:52:07+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับบริจาคเลือด2024-03-15T16:52:07+00:00

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม

2024-02-21T13:11:30+00:00

รับชมย้อนหลัง Live FaceBookในภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุมโดยพระอาจารย์หมอภูวัต (ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ) วัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม2024-02-21T13:11:30+00:00