Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

วัคซีน…น่ารู้

2020-08-05T16:02:20+00:00

           จากสภาวะโลกในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อน การคมนาคมที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของโลกให้ใกล้กันในชั่วพริบตา มีส่วนทำให้การกระจายของโรคติดเชื้อต่างๆ เพิ่มขึ้น รวดเร็วขึ้น แพร่กระจายเป็นวงกว้างขึ้นเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 รวมถึงเชื้อไวรัส Covid -19 ที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ โรคติดเชื้อหลายชนิดป้องกันได้ด้วยวัคซีน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆทั่วโลกควรได้รับวัคซีน เด็กไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันควรได้รับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคโดยมีการกำหนดวัคซีนพื้นฐานจากภาครัฐอันได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี โดยสามารถขอรับบริการได้จากโรงพยาบาลภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนทางเลือกอีกหลายชนิดที่ผู้ปกครองสามารถเสริมให้กับบุตรหลานของท่านได้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆ ป้องกันการเกิดโรคเมื่อได้รับเชื้อหรือลดความรุนแรงในการเกิดโรคได้ อาทิเช่น วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น วัคซีนฮิบ วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต วัคซีนโรต้า วัคซีนเอชพีวี            บทความนี้ใคร่นำเสนอรายละเอียดของวัคซีนอีสุกอีใสเพื่อให้ท่านผู้ปกครองเป็นข้อมูลพิจารณาเสริมกับบุตรหลานของท่านเนื่องจากอีสุกอีใสเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส โรคอีสุกอีใส คืออะไร [...]

วัคซีน…น่ารู้2020-08-05T16:02:20+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า”

2020-03-12T09:10:38+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า”2020-03-12T09:10:38+00:00

ภาพบรรยากาศงานเปิดศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่และงานสัมมนาวัคซีนผู้ใหญ่

2020-01-21T13:33:42+00:00

ภาพบรรยากาศงานเปิดศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่และงานสัมมนาวัคซีนผู้ใหญ่2020-01-21T13:33:42+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “ไขข้องใจมะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม”

2019-12-25T08:12:12+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “ไขข้องใจมะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม”2019-12-25T08:12:12+00:00