Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม

2024-02-21T13:11:30+00:00

รับชมย้อนหลัง Live FaceBookในภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุมโดยพระอาจารย์หมอภูวัต (ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ) วัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม2024-02-21T13:11:30+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานบรรยายหัวข้อ “รักษ์เต้านมอย่างไรให้ถูกวิธี”

2024-02-14T16:31:17+00:00

รับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานบรรยาย“รักษ์เต้านมอย่างไรให้ถูกวิธี” โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานบรรยายหัวข้อ “รักษ์เต้านมอย่างไรให้ถูกวิธี”2024-02-14T16:31:17+00:00

คุณวรรณะ ทรัพย์มี กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″

2023-11-22T10:30:46+00:00

คุณวรรณะ ทรัพย์มี กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″2023-11-22T10:30:46+00:00

คุณพัชราวลัย สิงห์ณรงค์ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″

2023-11-22T10:31:03+00:00

คุณพัชราวลัย สิงห์ณรงค์ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″2023-11-22T10:31:03+00:00

คุณพนิดา จันทรทรัพย์ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″

2023-11-22T10:31:19+00:00

คุณพนิดา จันทรทรัพย์ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″2023-11-22T10:31:19+00:00

คุณธัญลักษณ์ ปัญญากาศ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″

2023-11-22T10:29:53+00:00

คุณธัญลักษณ์ ปัญญากาศ กับความประทับใจที่เข้าร่วมงาน “สูงวัย..สายตาดี” กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566″2023-11-22T10:29:53+00:00