Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษาแนวใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากการตรวจทางพันธุกรรม”

2020-10-20T14:16:48+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษาแนวใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากการตรวจทางพันธุกรรม”2020-10-20T14:16:48+00:00

แพคคู่ราคาพิเศษ…วัคซีนหลักสำหรับเด็กป้องกันโรคไอพีดีและไวรัสโรต้า

2021-02-08T23:38:00+00:00

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

แพคคู่ราคาพิเศษ…วัคซีนหลักสำหรับเด็กป้องกันโรคไอพีดีและไวรัสโรต้า2021-02-08T23:38:00+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า”

2020-03-12T09:10:38+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า”2020-03-12T09:10:38+00:00

ภาพบรรยากาศงานเปิดศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่และงานสัมมนาวัคซีนผู้ใหญ่

2020-01-21T13:33:42+00:00

ภาพบรรยากาศงานเปิดศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่และงานสัมมนาวัคซีนผู้ใหญ่2020-01-21T13:33:42+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “ไขข้องใจมะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม”

2019-12-25T08:12:12+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโรคมะเร็งเต้านม หัวข้อ “ไขข้องใจมะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม”2019-12-25T08:12:12+00:00