Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานสัมมนาความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ กับกิจกรรม “Strong Heart Smart Mom 2023”

2023-02-17T09:32:45+00:00

โดย พ.ญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ สูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 คลิกรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ !!

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานสัมมนาความรู้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ กับกิจกรรม “Strong Heart Smart Mom 2023”2023-02-17T09:32:45+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานบรรยาย”นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัดแนวใหม่”

2023-02-17T09:33:04+00:00

โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม วันที่ 28 มกราคม 2566 คลิกที่นี่!!

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาออนไลน์และรับชมย้อนหลัง Live FaceBook ในงานบรรยาย”นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านม การผ่าตัดแนวใหม่”2023-02-17T09:33:04+00:00

เนื่องในวันสุขภาพตาโลก ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเชิญชวน ตรวจคัดกรองสุภาพตาฟรี สำหรับประชาชนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป

2022-10-19T11:01:16+00:00

เนื่องในวันสุขภาพตาโลก ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเชิญชวน ตรวจคัดกรองสุภาพตาฟรี สำหรับประชาชนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป2022-10-19T11:01:16+00:00

งานสัมมนาออนไลน์นวัตกรรมในการรักษามะเร็งเต้านม ตอนที่ 1

2022-10-04T11:24:02+00:00

นวัตกรรมในการรักษามะเร็งเต้านม สำหรับท่านที่ต้องการนัดหมาย ปรึกษา กับ ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1 โทร 02-884-7000 ขอบพระคุณค่ะ

งานสัมมนาออนไลน์นวัตกรรมในการรักษามะเร็งเต้านม ตอนที่ 12022-10-04T11:24:02+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการบรรยายหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านม…ป้องกันได้-รักษาได้”

2021-03-19T10:57:41+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการบรรยายหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านม…ป้องกันได้-รักษาได้”2021-03-19T10:57:41+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการบรรยายหัวข้อเรื่อง ”กายพร้อม ใจพร้อม ตั้งครรภ์อย่างไรไม่กังวล”

2020-12-08T09:59:39+00:00

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาการบรรยายหัวข้อเรื่อง ”กายพร้อม ใจพร้อม ตั้งครรภ์อย่างไรไม่กังวล”2020-12-08T09:59:39+00:00

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา”แผลเบาหวาน ทำอย่างไร?ไม่เสียขา” โดยราชภัฏสวนสุนันทา และรพ.เจ้าพระยา

2021-03-19T10:57:51+00:00

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา”แผลเบาหวาน ทำอย่างไร?ไม่เสียขา” โดยราชภัฏสวนสุนันทา และรพ.เจ้าพระยา2021-03-19T10:57:51+00:00