Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. บุญเสริฐ ชัชวาลา

นพ. บุญเสริฐ ชัชวาลา

Bunsert Jatchavala, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ประกาศนียบัตรแพทย์คลีนิคชั้นสูง หลักสูตรหลังปริญญาเวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/อายุรกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 10.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More