Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส

นพ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส

Tanasit Hongphanut, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/โรคปอด
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00-19.00 น.
วันอังคาร 08.00-18.00 น.
วันพุธ 08.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-18.00 น.
วันศุกร์ 08.00-12.00 น.
วันเสาร์ 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More