Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ศ.นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน

ศ.นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน

Prof.Dr.Vanchai Vanachivanavin

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, อ.ว.อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/โลหิตวิทยา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 10.00-12.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More