Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. มัลลิกา ผังเมืองดี

พญ. มัลลิกา ผังเมืองดี

Mallika Phangmuangdee, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),ว.ว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์แพทย์/สาขา
 • ศูนย์อายุรกรรม/โรคติดเชื้อ
 1. ตรวจรักษาโรคไข้  ไข้เรื้อรัง, ติดเชื้อที่ผิวหนัง, ปอดอักเสบ, ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 2. ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ
 3. รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย , แบคทีเรียดื้อยา
 4. รักษาติดเชื้อไวรัส  ไข้หวัดใหญ่ โควิด ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย
 5. รักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIV
 6. วินิจฉัยรักษาโรคติดเชื้อวัณโรค
 7. รักษาโรคติดเชื้อรา
 8. รักษาโรคติดเชื้อในกลุ่มคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคที่รับยา-กดภูมิคุ้มกันหรือยาเคมีบำบัด
 9. ให้คำแนะนำเรื่อง การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ
 10. ให้ยาป้องกันการติดเชื้อ / ภายหลังสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อ HIV
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00-18.00 น.
วันอังคาร 08.00-18.00 น.
วันพุธ 08.00-18.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 10.00-17.00น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More