Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ภาษิต ไทรงาม

นพ. ภาษิต ไทรงาม

Pasit Saigham, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์ , อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว , ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็ม หลักสูตรร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

ศูนย์แพทย์/สาขา
 • ศูนย์อายุรกรรม/จิตเวช

คลินิคจิตเวชทั่วไป  :  เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา  ปัญหาทางด้านจิตใจหรือสุขภาพจิตของบุคคลโดยมีการบำบัดรักษาด้วยยา จิตบำบัดและการให้คำปรึกษา

อาการ ตามกลุ่มอาการดังนี้

 1. โรคเครียด โรควิตกกังวล
 2. โรคซึมเศร้า  โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 3. นอนไม่หลับ  หรือมีปัญความผิดปกติทางการนอน
 4. โรคประสาทกลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ, แพนิค, กลัวที่แคบ, กลัวเข้าสังคม ไม่กล้าเข้าสังคม
 5. ติดสุราและเสพติด
 6. มีอาการทางจิตหลงผิดและประสาทหลอน
 7. โรคทางกายที่มีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 8. ปวดศีรษะโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 9. ปัญหาในการปรับตัวและบุคลิกภาพ
 10. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 08.00-20.00 น.
วันพุธ 08.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More