Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส

นพ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส

Tanasit Hongphanut, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

ศูนย์แพทย์/สาขา
 • ศูนย์อายุรกรรม/โรคปอด
 1. โรคระบบการหายใจ
 2. วัณโรคปอด,  ถุงลมโป่งพอง, โรคหืด
 3. ปอดอักเสบ, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
 4. การตรวจสมรรถภาพปอด
 5. การเลิกบุหรี่
 6. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
 7. โรคการนอนหลับ โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 8. ภาวะการไอ
 9. โรคอายุรกรรมทั่วไป  (ไข้หวัด, ท้องเสีย,ไขมันสูง)
 10. โรคเยื่อหุ้มปอด  (น้ำในเยื่อหุ้มปอด)
 11. โรคหลอดเลือดปอดอุดตัน, ความดันเลือดในปอดสูง
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 10.00-17.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 10.00-17.00 น.
วันศุกร์ 10.00-17.00 น.
วันเสาร์ 10.00-17.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More