Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ทวีชัย ทีปประสาน

นพ. ทวีชัย ทีปประสาน

Tavichai Teepprasan, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ. (เกียรตินิยม),ว.ว. อายุรศาสตร์, อ.ว.อายุรศาสตร์โรคไต, F.R.C.S. in Dialysis and Transplantation U.S.A.

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/โรคไต
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ ***18.00-20.00 น.****
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ***โดยการนัด*** ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More