Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ธเนศ  ชัยสถาผล

นพ. ธเนศ ชัยสถาผล

Thanet Chaisathaphol,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17.30-19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 17.30-19.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More