Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง

ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง

Yong Rongrungruang, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, Cert. in Infectious Disease (Boston, U.S.A.)

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์อายุรกรรม/โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *11.30 น.
หมายเหตุ: จนหมดcase ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More