Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

บทความสุขภาพ

/บทความสุขภาพ
บทความสุขภาพ2019-01-30T17:21:19+00:00

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดน้ำวุ้นตา

By |April 25th, 2023|Article|

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้าวุ้นตา

By |April 24th, 2023|Article|