Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

บาดเจ็บจากกีฬาโปรด Weight training และ วิ่ง ใครช่วยได้

2020-07-09T14:48:46+00:00

บาดเจ็บจากกีฬาโปรด...ใครช่วยได้ (Sport injury)  ชอบวิ่ง Love Weight ถ้าบาดเจ็บควรทำอย่างไร            กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกประเภทถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน แต่หากว่าเราหักโหมมากเกินไปจนเกินกำลัง หรือออกกำลังกายผิดวิธีอาจส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้   อาการบาดเจ็บที่กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ จากการวิ่ง            วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในยุคปัจจุบัน ด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย อุปกรณ์ไม่เยอะ ทำได้แทบจะทุกที่ ทุกเวลา แต่การวิ่งโดยเฉพาะการขึ้นลงบันได รวมถึงการวิ่งที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณลูกสะบ้าหัวเข่าได้ ซึ่งมักเกิดจากความไม่พร้อมทางร่างกายของตัวผู้วิ่ง หรือมีโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น   อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ จากการเล่นเวท            Weight Training การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ หรือการเล่นเวท (Weight Training) กิจกรรมประเภทนี้หากมีการใช้น้ำหนักที่มากเกินไปหรือเล่นติดต่อกันนานเกินไป อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการหดตัวของกล้ามเนื้อจนทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้ ข้อควรหลีกเลี่ยงและควรปฏิบัติ     [...]

บาดเจ็บจากกีฬาโปรด Weight training และ วิ่ง ใครช่วยได้2020-07-09T14:48:46+00:00

เมื่อใดที่เด็กควรพบหมอตา

2022-03-18T15:26:15+00:00

           การมองเห็นในคนปกตินั้น เริ่มมีการพัฒนาของสายตาตั้งแต่แรกคลอดและจะสมบูรณ์เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 10 ปี แล้วสายตาจะคงที่จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นความผิดปกติของตาตั้งแต่เด็กจึงมีผลอย่างมากต่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต การตรวจตาในเด็กจึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขี้น            เนื่องจากเด็กไม่สามารถบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นบิดามารดา หรือผู้ดูแลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะความผิดปกติทางตาที่มักต้องใช้การสังเกตอย่างมากเพื่อจะบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น             อาการผิดปกติทางตาในเด็กอาจเกิดได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยอาการที่สำคัญที่ควรปรึกษาจักษุแพทย์มีดังนี้ ไม่จ้องหน้า หรือไม่มองตาม ในเด็ก 1-2 เดือนแรกจะมีพัฒนาการด้านสายตาก่อน เด็กจะต้องจ้องมองได้เมื่ออายุไม่เกิน 2 เดือนโดยจะมองหน้ามารดาขณะให้นม และมองตามหน้ามารดาที่ขยับไปมาได้เมื่ออายุ 2-6 เดือน และมองตามสิ่งของใหญ่ๆ ที่ไม่มีเสียง เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือน หากเด็กมองตามเสียงเพียงอย่างเดียว อาจมีความผิดปกติทางตาก็ได้ ตาสั่น ขณะที่เด็กจ้องมอง ตาดำควรจะมองนิ่ง หากมีอาการตาสั่นอาจบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติของตา หรือความผิดปกติของสมอง ตาวาวคล้ายตาแมวตอนกลางคืน หรือมองเห็นสีขาวในตาดำ อาจเกิดจากความผิดปกติของตา [...]

เมื่อใดที่เด็กควรพบหมอตา2022-03-18T15:26:15+00:00

บาดเจ็บจากกีฬาโปรด…ฟุตบอล และ กอล์ฟ ใครช่วยได้

2020-07-07T09:05:46+00:00

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกประเภทถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน แต่หากว่าเราหักโหมมากเกินไปจนเกินกำลัง หรือออกกำลังกายผิดวิธีอาจส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้

บาดเจ็บจากกีฬาโปรด…ฟุตบอล และ กอล์ฟ ใครช่วยได้2020-07-07T09:05:46+00:00

(รู้ทัน) โรคอ้วน

2023-03-16T16:30:46+00:00

           โรคอ้วน ภาวะที่มีการสะสมไขมันในร่างกายจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง รวมถึงมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น หายใจติดขัด นอนกรน เหนื่อยง่าย การที่เราจะระบุว่าใครที่เข้าข่ายโรคอ้วนพิจารณาได้จากดัชนีมวลกาย (BMI) โดยคำนวณจากน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง คนที่มีดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, โรคข้อเสื่อม, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ, มีบุตรยาก เป็นต้น วิธีคำนวณ BMI BMI= น้ำหนัก (กิโลกรัม) / [ส่วนสูง (เมตร)]2 สาเหตุของโรคอ้วน ได้พลังงานจากอาหารมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย ความเสี่ยงทางพันธุกรรม วิธีลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วน            เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การควบคุมน้ำหนักร่วมกับการออกกำลังกายเป็นหลักสำคัญ คนที่มีภาวะอ้วนควรลดการบริโภคอาหารพลังงานสูง เช่น [...]

(รู้ทัน) โรคอ้วน2023-03-16T16:30:46+00:00

สูงสมวัยลูกไม่เตี้ย

2020-03-27T14:35:30+00:00

           “สูง...ยาว...เข่าดี” ใช้เป็นคำชมทั้งหญิงและชายที่มีรูปร่างสูงและดูดี เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นลูกน้อยเติบโตสูงใหญ่ไม่เตี้ยกว่าเพื่อนๆ เพราะความเตี้ยถือเป็นปมด้อยที่อาจไปทำลายความมั่นใจให้ลูกและอาจมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย การที่คุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงดูลูก ดูแลทั้งทางด้านโภชนา ติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด รวมถึงการส่งเสริมลูกด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำอย่างยิ่ง แต่คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตลูกหรือไม่ ในเมื่อให้ลูกบริโภคอาหารหรือนมอย่างเพียงพอรวมถึงการเล่นกีฬาแล้ว แต่ทำไมลูกเตี้ยหรือตัวเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน ดังนั้นหากพบว่า ลูกมีลักษณะอ้วนเตี้ย คุณพ่อ คุณแม่เตี้ย น้อง (พ่อแม่เดียวกัน) สูงเกือบเท่า หรือสูงเท่ากัน หรือสูงกว่า ลูกน้ำหนักน้อยและตัวสั้นตั้งแต่เกิด เด็กผู้หญิง (มีเต้านมโต หรือขนหัวหน่าว) เป็นสาวก่อนอายุ 8 ปี และเด็กผู้ชายเป็นหนุ่มเร็ว (มีอัณฑะโตขึ้น องคชาตยาวขึ้น) ก่อนอายุ 9 ปี ลูกมีความพิการทางร่างกายและสติปัญญา มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ลูกมีอาการเบื่ออาหาร ลูกขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ            ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ช่วยบ่งชี้ว่าเด็กมีแนวโน้มจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เตี้ย แต่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากเด็กอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสม

สูงสมวัยลูกไม่เตี้ย2020-03-27T14:35:30+00:00

โรคภูมิแพ้อาหาร Food Allergry

2021-10-15T11:00:05+00:00

"โรคภูมิแพ้รบกวนชีวิต รู้สาเหตุรักษาได้ มีสิทธิ์หายขาด"           มนุษย์กับการกิน อาจพูดได้ว่าแยกกันแทบไม่ออก บางคนกินตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ มนุษย์ต่างเชื้อชาติทำให้อาหารยิ่งหลากหลาย แต่ใครจะรู้ว่าอาหารบางประเภทอาจก่อให้เกิดโรคคนได้ โรคภูมิแพ้อาหาร คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองต่อโปรตีนในอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่แพ้จนเกิดอาการต่างๆ เช่น ผื่นลมพิษ อาเจียน แน่นหน้าอก หน้าบวม ปากบวม หายใจไม่ออก           Oral Food Challenge  คือ การให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สงสัยว่าทำให้เกิดอาการแพ้โดยเริ่มจากปริมาณเล็กน้อย และค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น แพทย์จะเฝ้าระวังติดตามอาการที่กำหนดตามมาตรฐานเพื่อดูว่ามีปฏิกิริยาการแพ้เกิดขึ้นหรือไม่ การทดสอบนี้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด แต่ผู้ป่วยอาจจะเกิดปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงได้ ดังนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางภูมิแพ้ และทำในสถานพยาบาลที่มียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีความพร้อม ใครที่ควรทำการทดสอบ Oral Food Challenge ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้อาหาร แต่ต้องการพิสูจน์ ว่าหายแล้วหรือไม่ ผู้ที่สงสัยว่าตนเองแพ้อาหารแต่มีอาการแสดงไม่ชัดเจน ผู้ที่ต้องการตรวจให้แน่ชัดว่าแพ้อาหารชนิดใด ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาภาวะแพ้อาหารด้วยการรับประทาน (Oral Immunotherapy)   วิธีทดสอบอาการแพ้อาหารเบื้องต้น การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Tests) [...]

โรคภูมิแพ้อาหาร Food Allergry2021-10-15T11:00:05+00:00

ผิวสวยใส..สร้างใหม่ได้ไม่ยาก

2020-03-06T13:46:17+00:00

         โดยปกติผิวของคนเราจะมีการสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาใหม่อยู่แล้วในอัตราที่มากกว่า หรืออย่างน้อยก็พอๆ กันกับอัตราที่ผิวถูกทำลาย ทำให้ชั้นคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวมีคุณภาพที่ดีและใหม่ตลอดเวลา เพราะเหตุนี้ ผิวของเด็กๆ จึงดูสวยใสนุ่มเนียน แต่พอเลยช่วงเวลาวัยรุ่นไป ผิวจะสร้างตัวเองได้ช้าลงจนไม่ทันกับอัตราที่ผิวถูกทำลาย คอลลาเจนที่มีอยู่ก็เลยเก่าและเสื่อมสภาพ เหมือนสปริงที่เริ่มเก่า ทำให้ริ้วรอย ความหย่อนคล้อย รูขุมขน กระ ฝ้า จุดด่างดำ ค่อยๆ เข้ามาเงียบๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้า มารู้ตัวอีกทีผิวสวยก็กลายเป็นผิวมีปัญหาไปเสียแล้ว แต่ปัจจุบัน เราก็สามารถปรับเปลี่ยนผิวนั้นออกไป แล้วสร้างผิวใหม่ที่มีสุขภาพดีกว่าขึ้นมาแทนได้ โดยนวัตกรรมความงามที่สร้างผิวสวยใหม่ให้กับเราได้นั่นก็คือ “Fractional laser” ที่ให้ผลดีในการสร้างผิวสวยที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่ และยังให้ผลดีมากถึงดีที่สุดในการรักษาหลุมผิว แผลเป็นและรอยแตกลาย          หลักการง่ายๆ ของการสร้างผิวใหม่ทำได้ด้วยการผลัดลอกผิวเก่าออกไปก่อน จากนั้นผิวจะสร้างหรือซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่ เทคโนโลยีในการผลัดลอกผิวนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากการใช้เลเซอร์ลอกผิวแรกที่คนไข้ต้องทนเจ็บ แถมยังมีแผลและอาจเป็นรอยดำที่กว่าจะหายก็ต้องใช้การพักฟื้นเป็นเวลานานพอดูกว่าผิวหน้าจะกลับมาสวยได้ ปัจจุบันก็พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์เจนเนอเรชั่นใหม่ ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวชั้นในอย่างรวดเร็ว โดยที่คนไข้ไม่ต้องมีแผล ไม่เสียเวลาพักฟื้น ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วง 2-3 ปีมานี้ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์ผิวหนังว่าคือ Fractional laser ซึ่งแต่ละที่ก็อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป [...]

ผิวสวยใส..สร้างใหม่ได้ไม่ยาก2020-03-06T13:46:17+00:00

อาหารสิว

2020-04-06T16:31:18+00:00

           เรื่องธรรมดาที่ซ่อนความไม่ธรรมดาไว้ เพราะอาหารนอกจากจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว อาหารยังมีส่วนทำให้เกิดโรคและช่วยป้องกันรักษาโรคได้เช่นกัน ดังนั้นการกินอาหารจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ยกตัวอย่างใกล้ตัว อย่าง “สิว” ที่มีคนไข้จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มีต้นเหตุหรือปัจจัยเสริมของสิวก็มาจากอาหารที่รับประทานนั่นเอง ซึ่งอาหารที่กระตุ้นและก่อให้เกิดสิวมี 3 ประเภทหลัก คือ นม ผลิตภัณฑ์จากนม Daily Product เช่น นมข้นหวาน ชีส โยเกิร์ต ไอศกรีม เค้ก เบเกอรี่ และอาหารที่มีส่วนผสมของนม เนื่องจากนมเป็นอาหารย่อยยาก เมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดหมักหมมในกระเพาะอาหาร และเกิดการเจริญเติบโตของ Yeast ซึ่งเมื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดสิวได้ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่คอยได้รับจากนม เราสามารถเลือกทานจากอาหารกลุ่มอื่นได้ เช่น ไข่ เต้าหู้ ถั่วต่างๆ ปลาตัวเล็ก และเนื้อสัตว์ เพื่อทดแทนโปรตีนและแคลเซียมจากนมได้ อาหารที่หวานจัด ก็จะเป็นอาหารของ Yeast ในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกัน ทำให้ Yeast เจริญเติบโตได้ และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Hormone [...]

อาหารสิว2020-04-06T16:31:18+00:00

เรื่องของสิว

2020-02-21T14:19:33+00:00

เรื่องของสิว          สิวเป็นสิ่งที่วัยรุ่นหรือบรรดาหนุ่มสาวรู้จักกันดี และสิวก็ยังก่อปัญหาน่ารำคาญใจบนใบหน้าของเราทำให้ไม่มีความมั่นใจในความสวย-ความหล่อกันเลยทีเดียว ซึ่งสิวบางประเภทก็ยากที่จะแก้ไขหรือกำจัดไปได้โดยง่าย          การเกิดสิวมักเริ่มตั้งแต่อายุ 11 - 12 ปีขึ้นไป บางคนยังสามารถเป็นสิวได้แม้วัยใกล้เลข 4 แล้วก็ตาม ดังนั้นเราควรมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสิวกันก่อนดีกว่า สิวอุดตัน จะแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สิวอุดตันหัวเปิด ซึ่งมีลักษณะหัวดำๆ กับสิวอุดตันหัวปิด จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆ เล็กๆ สีขาว สิวอักเสบ จะเห็นเป็นตุ่มแดงๆ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่เป็นก้อน หรือมีโพรงติดต่อกันหลายๆ หัว   สาเหตุการเกิดสิว ฮอร์โมน ซึ่งมีผลทำให้ต่อมไขมันของเราถูกกระตุ้นและมีการสร้างไขมันมากขึ้น พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวมีสิวมาก ก็มักมีโอกาสที่จะเป็นสิวได้มากกว่าคนปกติทั่วไป ความเครียด, การพักผ่อนไม่เพียงพอ, อดนอน หรือมีความเจ็บป่วย ฯลฯ การแพ้สารสัมผัสหรือสารบางชนิดที่ผสมอยู่ในเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง สบู่ล้างหน้า ยาสระผม เป็นต้น [...]

เรื่องของสิว2020-02-21T14:19:33+00:00

ทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน?

2020-02-11T09:07:09+00:00

ทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน?

ทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน?2020-02-11T09:07:09+00:00