Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. อัครภพ  ตั้งสำเริงวงศ์

นพ. อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์

Akkhraphob Tangsamroengwong, MD.

ประวัติการศึกษา

พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 16.00-19.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ