Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. พัชราพร จันทรปรรณิก

พญ. พัชราพร จันทรปรรณิก

Patcharaporn Chanderaparnik,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา, ว.ว.อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *09.00-12.00 น.
หมายเหตุ: ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ