Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. อรณิชา ศรีวนิชย์

พญ. อรณิชา ศรีวนิชย์

Onnicha Srivanich, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.30-12.30 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ