Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ฤทัยรัตน์  วินิจฉัย

พญ. ฤทัยรัตน์ วินิจฉัย

Ruthairat Winitchai , MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา, ประกาศนียบัตรสาขาต้อหิน

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *16.00-19.00 **13.00-16.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน **ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนงดออกตรวจ ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ