Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์

พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์

Phantaraporn Tangtammaruk

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.ว.ว.จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/จักษุทั่วไป

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ *13.00-16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 13.00-16.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ