Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์

พญ. พันธราภรณ์ ตั้งธรรมรักษ์

Phantaraporn Tangtammaruk

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.ว.ว.จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 16.00-19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *09.00-12.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ