Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

พญ. ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

Pagaporn Prakongsil,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา, ประกาศนียบัตรสาขาต้อหิน

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ *13.00-16.00 น
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ **12.00-16.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ,3 และ 5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ