Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. กรกมล อัญนพวงศ์

พญ. กรกมล อัญนพวงศ์

Kornkamol Annopawong,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17.00-20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ *17.00-20.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาหืที่ 1 และ 3 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ