Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ผณินทร ธัญวิริยะ

พญ. ผณินทร ธัญวิริยะ

Panintorn Thunwiriya, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
  • การใส่/ถอดเลนส์แก้วตาเทียม
  • การซ่อมแซมผนังลูกตา
  • ผ่าตัดต้อเนื้อ, ชิ้นเนื้อ
  • ผ่าตัดรักษาต้อเนื้อ เป็นภาวะเสื่อมของเยื่อบุตาขาว
  • ผ่าตัดต้อกระจก
  • ยิงเลอเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา
  • ยิงเลเซอร์รักษาต้อหิน
  • ยิงเลเซอร์ไปที่ถุงหุ้มเลนส์ด้านหลัง
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร *17.00-20.00
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *12.00-16.00 น.** 16.00-19.00
หมายเหตุ: ออกตรวจทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน *ออกตรวจทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน **ออกตรวจทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ