Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ผณินทร ธัญวิริยะ

พญ. ผณินทร ธัญวิริยะ

Panintorn Thunwiriya, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/จักษุทั่วไป

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร *17.00-20.00
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ สป.3 12-16 น.สป.1.3.5 16-19 น
หมายเหตุ: ออกตรวจทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ