Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. มิ่งขวัญ  ลำยองเสถียร

พญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

Mingkwan Lumyongsatien,M.D.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.จักษุวิทยา Clinical fellow (Oculoplastic & Reconstruction) Universityof San Diego, California, U.S.A.

ศูนย์แพทย์
  • ศูนย์จักษุ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ *09.00-12.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาหืที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยการนัด ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์จักษุ