Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

Pannet Pangputhipongse, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ., ว.ว.จักษุวิทยา เชี่ยวชาญทางด้านต้อกระจก

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/ต้อกระจก

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 09.00 น.
วันพฤหัสบดี 06.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ